Dula Praha


Přejdi na obsah
Šťastný počátek
života každého jednotlivce přináší naději na lepší budoucnost lidstva...

To, jak jsme počati, jak se narodíme a jak prožijeme první minuty, hodiny a dny po porodu nás hluboce a zásadně ovlivní na celý život.Neusínej už,
lidé překračují Práh tam a zpátky.
Práh, kde se setkávají dva světy.
Dveře jsou oblé a otevřené,
neusínej už.To, jaká je společnost a náš svět ve kterém žijeme je výsledkem toho, jakým způsobem se chováme a jakou péči věnujeme těhotným, rodícím ženám a novorozencům.

Porod je posvátná zásadní spirituální životní zkušenost, to jakým způsobem jím matka i dítě projde navždy ovlivní jejich další život, jejich vztah, jejich vztahy v rodině a také vztah ke společnosti a k celému světu… tolik na počátku záleží.Jakým způsobem se člověk narodí, takovým způsobem žije, a tak jak žije, tak rodí, a jakým způsobem rodí, takovým bude umírat…


Život nezačíná, ani nekončí, je věčný, jen se proměňuje…Vždy přítomný, vše pronikající, vševědoucí, věčný, bez příčiny jsoucí.
Větší než velkolepý, menší než maličký.
Začínáš svou cestu jako tečka inteligence.
Potrava, představy, vzpomínky a přání přemění tě do buněk očí, uší a tkání.
V sobě navracející se sám k sobě, tvoříš znovu a znovu.
Jsi milenec i milovaný, jsi ten, kdo se dívá a jsi obraz světa, tvořitel i stvořené.
Podívej, dítě ze středu tvoření.
Semenem muže, a lůnem ženy se navracíš zpátky k nám,
znovu a znovu, navždy tančící svůj kosmický tanec.
Kéž jsou počátky našich životů prožity v bezpečí, lásce, klidu, radostně a s vědomím, že je to právě toto období, které bude formovat celý náš budoucí život, náš svět a životy příštích generací…


Vítejte na mých dulích stránkách
Petra Davidová


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku