dulapraha

"Vždy přítomný, vše pronikající, vševědoucí, věčný, bez příčiny jsoucí. Větší než velkolepý, menší než maličký. Začínáš svou cestu jako tečka inteligence.
Potrava, představy, vzpomínky a přání přemění tě do buněk očí, uší a tkání. V sobě navracející se sám k sobě, tvoříš znovu a znovu.
Jsi milenec i milovaný, jsi ten, kdo se dívá a jsi obraz světa, tvořitel i stvořené. Podívej, dítě ze středu tvoření.
Semenem muže, a lůnem ženy se navracíš zpátky k nám, znovu a znovu, navždy tančící svůj kosmický tanec." Deepak Chopra

Vítejte na mých dulích stránkách,

můžete se zde seznámit s tím, kdo je dula a jaká je její úloha v přípravě na porod, během porodu i v období ranného mateřství. Najdete zde také, jaké služby nastávajícím rodičům poskytuji. Možná si budete chtít přečíst, jak jsem se k této krásné činnosti vlastně dostala, anebo Vás bude zajímat nabídka aktuálních kurzů.

Zdravé ženské tělo je moudré, ví jak rodit, jen potřebuje vhodné, bezpečné a intimní prostředí podporující normální fyziologický porodní proces a vlastní čas. Děti ví, kudy a jak se dostat na svět a rodí se většinou proto, aby žily.

Kéž jsou počátky našich životů prožity v bezpečí, lásce, klidu, radostně a s vědomím, že je to právě toto období, které bude formovat celý náš budoucí život, náš svět a životy příštích generací.

Petra Davidová

dulaprahaI provide doula services and individual childbirth preparation to English speaking parents.

Úvod Kdo je dula Co nabízím Proč to dělám Kurzy Ceník Kontakt