dulapraha

"Vždy přítomný, vše pronikající, vševědoucí, věčný, bez příčiny jsoucí. Větší než velkolepý, menší než maličký. Začínáš svou cestu jako tečka inteligence.
Potrava, představy, vzpomínky a přání přemění tě do buněk očí, uší a tkání. V sobě navracející se sám k sobě, tvoříš znovu a znovu.
Jsi milenec i milovaný, jsi ten, kdo se dívá a jsi obraz světa, tvořitel i stvořené. Podívej, dítě ze středu tvoření.
Semenem muže, a lůnem ženy se navracíš zpátky k nám, znovu a znovu, navždy tančící svůj kosmický tanec." Deepak Chopra

Vítejte na mých dulích stránkách,

můžete se zde seznámit s tím, kdo je dula a jaká je její úloha v přípravě na porod, během porodu i v období ranného mateřství. Najdete zde také, jaké další služby nejen nastávajícím rodičům poskytuji. Možná si budete chtít přečíst, jak jsem se k těmto krásným činnostem dostala, anebo Vás bude zajímat nabídka služeb a aktuálních kurzů.

Jsme nekonečné bytosti v konečných tělech. Naše těla jsou nádherným nástrojem k žití v tomto světě. Naslouchejme jim a pečujme o ně s láskou, moudrostí, bez posuzování, vědomi si jejich ohromného potenciálu a možnosti plně realizovaného vědomí v těle.

Zdravé ženské tělo je moudré, ví jak rodit, jen potřebuje vhodné, bezpečné a intimní prostředí podporující normální fyziologický porodní proces a vlastní čas. Děti ví, kudy a jak se dostat na svět a rodí se většinou proto, aby žily.

kéž jsou počátky našich životů prožity v bezpečí, lásce, klidu, radostně a s vědomím, že je to právě toto období, které bude formovat celý náš budoucí život, náš svět a životy příštích generací. Když proměníme způsob jakým přicházíme a odcházíme z tohoto světa, promění se mnohé, daleko za hranicemi našich představ.

Petra Davidová

dulaprahaI provide doula services and individual childbirth preparation to English speaking parents.

Úvod Kdo je dula Co nabízím Proč to dělám Kurzy Ceník Kontakt