Kdo je dula?

dulapraha Dula je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce a přispívá k dobrému startu celé nové rodiny. Její služby jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, jež přivádějí na svět druhé a další děti.

Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Klade si za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku ("mothering the mother").

Jaké služby dula nabízí?

 • psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
 • spolupráci na přípravě porodního plánu
 • nepřetržitý doprovod během porodu
 • masáže, pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
 • informace potřebné pro informovaná rozhodnutí ženy, např. i v případě nutnosti lékařského zásahu
 • podporu pro partnera a rodinu
 • informace a podporu při zahájení kojení
 • podporu nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • drobnou pomoc v domácnosti

Dula následuje ženu a její potřeby i ohledně místa porodu. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

V čem spočívá přínos duly pro rodičku a její rodinu?

dulapraha Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte.

Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Kvalita průběhu porodu s dulou

Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací. V proslulé knize o významu duly Mothering the Mother (M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus, 1993) se uvádí, že přítomnost duly u porodu snižuje:

 • počet císařských řezů o 50%
 • délku první doby porodní (fázi "otevírání") o 25%
 • použití oxytocinu o 40%
 • užívání léků proti bolestem o 30%
 • použití kleští o 40%
 • žádosti o epidurální anestezii o 60%

Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv:

 • na kojení
 • na délku času, který matka s dítětem tráví
 • na výskyt poporodní deprese
 • na teplotu rodičky

Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.

Úvod Kdo je dula Co nabízím Proč to dělám Kurzy Ceník Kontakt