dulapraha Něco o mě

Jsem původně klasická tanečnice, baletka a na cestě životem jsem postupně opustila všechny taneční techniky, abych postupně dospěla ke spontánnímu intuitivnímu tanci a tanci pěti rytmů. Tam se setkávám sama se sebou, v nekonečnu, ve svobodě, zevnitř ven, projevovat vědomí skrze tělo, a vplynout tam, kde mizí tanečník a stává se tancem samotným. Tam se sytím a nacházím poklady, o které se mohu dělit s ostatními. Skrze to úžasné tělo, které je dokonalým nástrojem k žití v tomto světě, umí tak nádherné věci jako počít, stvořit, potratit, pokud není v pořádku, donosit, porodit, kojit a pečovat o novou bytost, nový život. A mnoho dalších věcí. Takže tělo je klíč.

A proč to dělám

Když jsem se stala matkou, byla to pro mě, tak jako pro všechny matky, ohromná životní změna. Během prvního porodu, na který jsem byla velmi dobře připravená, jsem byla nucena, stejně jako velká většina žen, velmi rychle pochopit, že současný systém porodní péče nepodporuje normální fyziologický proces a porodní asistentky v porodnici tam nejsou pro to, aby mě podpořily a doprovodily na mé cestě porodem, ale pro to, aby bylo dle jejich rutiny medicínsky vše ok a ostatní moc neřešily. Chyběla mi podpora mateřsky pečující osoby, někdo, kdo mi dodá odvahy a pomůže mi tím fascinujícím a neuvěřitelně intenzivním transformačním procesem projít. Nechápala jsem, jak se tak posvátné chvíle mohou proměnit v lepším případě v běžnou nemocniční rutinu, v horším případě v drama, traumatizující ženy, děti i otce.

Po 12 letech sbírání zkušeností doprovázením do pražských a středočeských porodnic i k porodům doma, vyslechnutím stovek příběhů a poskytnutím poporodní péče a ucha i mnoha ženám, které jsem nedoprovázela k porodu, jsem dospěla k názoru, že pro přivádění dětí na svět jsme ze strachu vytvořily místo, které nepodporuje normální fyziologický proces a tudíž ve svém důsledku snižuje bezpečnost matek a dětí. A kvalita péče zdravotníků závisí především na jejich ochotě spolupracovat a srozumitelně komunikovat s rodícími ženami, na odvaze přenechat jim jejich kompetence, respektovat jejich práva, tedy na jejich lidských kvalitách. Také na touze dále se vzdělávat, nebát se aplikovat do praxe výsledky nejnovějších věděckých studií a hledat informace i mimo oficiální zdroje ve zdravotnictví.

Ženy potřebují a hledají pocit bezpečí, neboť ten je pro schopnost porodit zásadní. Nemohou ho najít v porodnicích ale ani vně systému, je třeba ho hledat v sobě. Porod je mnohoúrovňový proces jehož hloubka, syrovost a intenzita je někdy až děsivá. Ale není jiné cesty, než pohlédnout na své strachy a vědomě jim jít vstříc.

V tomto zásadním období života, které trvá od početí, přes těhotenství, porod, kde dochází k zásadnímu otisku do limbického systému, který v mnoha směrech ovlivňuje a předurčuje náš život, přes úzkou simbiotickou vazbu k matce v kojeneckém věku a do přibližně tři let věku dítěte, se budují všechny zásadní systémy těla, kosterní a svalový, nervový, imunitní, endokrinogení, a také se buduje osobnost a chrakter dítěte, jeho schopnost vytvářet si dlouhodobé vztahy a příjmat sama sebe jako plnohodnotou bytost.

Novorozenci a miminka jsou vědomé bytosti, jejich smysly jsou plně funkční, jsou dokonale vybavené k tomu nám signalizovat své potřeby. A potřeby miminek jsou především komunikace, fyzický kontakt a příjem potravy kdykoliv potřebují. A nejsilnější potřeby matek jsou neustálý kontakt s miminkem, klidné a harmonické prostředí, dobrá výživa a podpora v její nové roli matky. Cesta duše do hmotného těla není jednoduchá a miminka potřebují veškerou naší lásku, pozornost a péči, abychom jim pomohli se zabydlet v jejich fyzickém těle. A čerstvé matky potřebují především prožitek mateřské péče, aby ji dále sami dobře mohly poskytovat svým dětem.

Jsem znovu a znovu fascinována transformační silou porodu, zázrakem počátku života, jedinečnosti, pestrostí a intenzitou našich prožitků v tomto období. Je to zázračné období, ovlivní Vás i Vaše dítě na celý život, změní Vás v matku a už nikdy nebudete taková, jako předtím. Můžete projít hlubokou transformací z dívky v ženu, zasahující Vaše tělo, mysl, duši i ducha. Může to být hluboce radostné, ale taky stresující, bolestné, náročné a vysilující.

Duly zaplňují mezeru ve stávajícím systému porodnické péče, kde bohužel porodní asistentky nemohou v plné šíři vykonávat své povolání, protože předávají informace a poskytují hluboce osobní lidskou podporu na rozdíl od systému v porodnicích.

Těhotenství není nemoc, ale „jiný stav“. Změněný stav vědomí, změněný stav bytí, aktivní tvoření. Zodpovědnost za to, jakým způsobem se vše „uskuteční“ mají rodiče, nikoliv lékaři. Ovšem zodpovědnost vyžaduje odvahu a informace. Těhotné ženy a nastávající otcové potřebují především pravdivé informace o normálním těhotenství, přístup k nejnovějším vědeckým výzkumům, sebevědomí a odvahu požadovat je na svých poskytovatelích péče a především psychickou podporu.

Normální porod není příležitost pro poskytnutí lékařských služeb, ale je to normální zdravý životní proces který pokud mají odpovídající prostředí a vhodnou podporu, může zažít většina žen. Matky, otcové, rodičky, miminka a celé rodiny si zaslouží naši maximální vstřícnost a podporu, aby dokázali tímto složitým, náročným a zásadním obdobím projít pokud možno bez stresu a bez mnohdy zbytečných traumat a bolesti. Mají právo na ucelené a pravdivé informace o stávajících možnostech a právech vedoucích k vlastnímu zodpovědnému rozhodnutí, mají právo zvolit, jakým způsobem toto období prožijí.

Bezpečí v tomto období přinese bezpečí v naší budoucnosti. Pro každého je bezpečí něco jiného a někde jinde, ale všichni by měli mít právo volby.

Ráda přispívám k tomu, aby se porod znova stal posvátnou cestou duše na svět skrze posvátné tělo,...

...anebo alespoň méně traumatizujícím procesem pro všechny.

Ve své práci duly při porodu se zaměřuji na efektivní způsoby uvolňování napětí z těla i mysli. Vycházím z některých tanečních technik, jogy, tai ji, šamanských tanců a dále technik, zaměřených na práci s dechem, energií a tělem. Používám zvuky, doteky a masáže. Po dohodě používám nástroje Access Cousciousnes®, tělesné procesy a další vlastní způsoby uvolňování napětí a již nepotřebných vzorců z těla i mysli.

V pohybových kurzech pro matky s dětmi využíváme spojení mateřsví a perinatální psychologie, pohybovou terapii, jogu, hudbu, tanec, říkanky, zpěv, skupinovou dynamiku, práci s energií, doteky a dotekové hry na tělo, masáže dětí a samozřejmě vývojové pohyby.

Úvod Kdo je dula Co nabízím Proč to dělám Kurzy Ceník Kontakt